Thursday, November 17, 2016

Beroerte: hoe sneller hoe beter

Hoe sneller hoe beter, beroerte doet je goed
Bob stuurt me dit knipsel. Een specialist die al vroeg wist dat zijn toekomst in de neurologie lag, vindt kennelijk dat men niet snel genoeg kan beginnen aan een beroerte.

Daar zit wat in, want als je jong bent, herstel je ook vlotter.

Toch had Bob, die hier zelf ervaring mee heeft, liever wat langer gewacht want ziekte, ook die waarvan je 'beter' wordt, komt eigenlijk altijd ongelegen.

De volgende columns van de arts kunnen zo openen:

Hartinfact -- je kunt er niet snel genoeg bij zijn

Longembolie -- je kunt het maar beter gehad hebben
1 comment: