Monday, May 9, 2016

Beschouwende bank

Hoe dit te beschouwen

De bank stuurde me een formulier om na te gaan of alles nog is zoals voorheen. Later kreeg ik het formulier nog eens omdat ik was vergeten aan te geven of ik zaken doe met partijen in Cuba, Iran, Noord-Korea of Syriƫ. Ik vulde de informatie aan en stuurde deze per kerende post terug.

Wat Cuba daar tussen doet weet ik niet. In Cuba is het goed toeven heb ik begrepen al moet je uit de hartelijke genegenheid van jeugdige schoonheden niet concluderen dat je er kennelijk nog best mag wezen. In Iran ga je niet op dansles, tenzij je hoofd eraf moet, in Noord-Korea wil je vooral niet opvallen dus dat is ook geen reisdoel en zakendoen met Syriƫ moet je aan de Russen overlaten.

Ik vraag me alleen af waarom ik het gehele formulier vandaag nog eens krijg toegezonden, nu met het voorbehoud dat ik het pakket "als niet verzonden kan beschouwen" indien ik het eerdere exemplaar al had teruggestuurd. Hadden ze niet eerst kunnen kijken of ze dat formulier hebben, alvorens er alvast weer een uit te sturen?

En hoe kan ik nu iets "als niet verzonden beschouwen" indien het zeer concreet en onweerlegbaar voor mij ligt? Het kan niet worden ontkend, de brief is er, het formulier zit erbij, inclusief de strikvraag over enkele vakantiebestemmingen waarvan er slechts een correct is. Hoe kan een brief worden ontvangen indien deze niet is verzonden, of in elk geval beschouwd moet worden als niet verzonden?

In "The Master and Margarita" van Mikhail Bulgakov komen zulke brieven voor, telegrammen ook, die nooit zijn verzonden maar wel ontvangen, of wel zijn ontvangen en gelezen maar ook weer verdwenen terwijl manuscripten onverwoestbaar blijken.  Zouden ze bij de bank een beetje uit het evenwicht zijn en zo langzamerhand verwikkeld geraakt in allerlei documenten die al naar gelang de omstandigheden ten burele worden beschouwd als wel verzonden, niet ontvangen, of niet verzonden en wel ontvankelijk?

Ik heb de brief aan de bank teruggestuurd met het verzoek deze op hun beurt als niet verzonden te beschouwen. Hopelijk neutraliseert dat de kwestie en is er als zodanig een balans tot stand gebracht tussen brieven die ergens verschenen, er evenwel niet waren en ook nooit zijn verzonden.


No comments:

Post a Comment