Friday, March 18, 2016

Letterneukers

Mijn goede vriendin Veronique schreef het volgende redactioneel voor het magazine Mensenleven:

Je hebt niet alleen kommaneukers, maar ook letterneukers.
Afgelopen najaar kwam het woord LHBT in het nieuws omdat andere minderheden op het gebied van seksualiteit en gender zich door die term niet vertegenwoordigd voelden, zoals: aseksuelen (die geen behoefte hebben aan seksuele omgang), interseksen (met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken), Queers (wijzen alle indelingen op dit gebied af), en personen die 'questioning' zijn (die hun oriëntatie nog niet willen vastleggen).
Bovengenoemde A I Q en Q willen daar iets aan doen door het woord LHBT uit te breiden tot lhbtqia.
Bij deze uitbreiding wordt het probleem nog groter. Tenminste één letter wordt nu al opgeëist door twee groepen. Dient het letterwoord wel zijn emancipatorische doel als één letter naar twee groepen tegelijk verwijst? Zo niet, moet het woord dan twee q's gaan bevatten? Goed! zullen de merendeels heteroseksuele scrabbelaars misschien zeggen, die steeds met twee Q’s op hun bordje blijven zitten. Goed zeggen de Queers en Questionings. En omdat questionings hun naam eer aan willen doen vràgen zij: Maar welke q is dan van wie?
En dan kun je op je zeven of acht vingers natellen dat ík ga vragen: gaan de Hetero’s zich dan niet weren omdat hun woord een of zelfs twéé letters minder gaat hebben dan dat QQ-woord terwijl zij toch geen minderheid zijn op het gebied van seksualiteit en gender? Of ze stellen gewoon voor hun H-tje erbij te plakken. Of de Queers willen er uit omdat zij immers alle verwijzingen op dit gebied afwijzen en nu in een groep vol indelingen staan.
Hoe langer ik doortyp, hoe queerder Ik word.
Was getekend: Veronique, inmiddels met  q Q u e.

Het is heel goed dat dit nu eens aan de orde wordt gesteld want er zitten meer haken en ogen aan dan velen op het eerste gezicht denken.

Om een voorbeeld te noemen: zodra de overkoepelende lhbtqia-vereniging zijn nationale en Europese subsidies binnen heeft, kan het gekrakeel beginnen over welke subgroep welk stuk van de subsidietaart mag aansnijden. Mag de kleinste groep het meeste geld omdat zij een inhaalslag te maken hebben?

En hoe gaat dat komende zomer met de botenparade in Amsterdam. Er is slechts een beperkt aantal vaartuigen voorhanden dus enkele groepen zullen gezamenlijk op een schip moeten worden voortgesleept en aan het publiek getoond. Hoe zorg je ervoor dat er onder een en dezelfde daverende discodreun de nodige solidariteit wordt uitgestraald in een samenhang waarbij toch ieders unieke eigenheid de boventoon voert?

Een ander probleem is dat diep in de Mexicaanse jungle een indianenstam heeft kunnen overleven die dezelfde naam draagt, dat zijn allemaal Lhbtqia-indianen (spreek uit loep’kia) en zij nemen hier geen genoegen mee. Ze hebben hun overleving te danken aan hun vermogen tot camouflage, ze gaan als het ware op in het landschap en vanuit de schaduwen kunnen ze zeer venijnig toeslaan, dat is bekend, reden waarom de Spanjaarden hen destijds maar met rust hebben gelaten, hun tempels nooit hebben geplunderd en hun vrouwen niet besmet.

Als er nu een kleurrijke westerse stam zich met hun historische naam gaat tooien, is het wachten op vergelding vanuit Midden-Amerika. En dat kunnen we er momenteel niet bij hebben met z'n allen.

Wat ook een veelgehoord probleem is: de aseksuelen eisen wel een plaats op in de organisatie maar ze dragen slechts weinig bij als er werk aan de winkel is terwijl juist zij tijd over hebben aangezien ze niet dagelijks uren kwijt zijn met vrijen.

Ook op de aseksuele inloopavonden met het thema “Voor ons hoeft het niet” komt bijna niemand opdagen en de t-shirts met de tekstopdruk “ik praat niet over seks” hebben op feestjes vaak een tegengesteld effect dus die worden ook nauwelijks meer gekocht.

En de dating-app "geen interesse" heeft nauwelijks gebruikers waardoor de advertentie-inkomsten ook zwaar tegenvallen.

Het gaat nog een klus worden om de groep bijeen te houden.

No comments:

Post a Comment