Wednesday, September 30, 2015

Herinneren doe je samen. Met de DELA

Herinnert u zich iemand die u lief is? Dan is het fijn deze herinnering levend te houden en hoe kan dit beter dan met een gedicht, een verhaal of met muziek. Wie geen talent heeft op muzikaal vlak, kan een CD meenemen en ook al zijn er maar weinig auteurs onder ons, wanneer het gaat om een overledene dan vinden we vaak woorden die op een of andere verrassende manier, door rijm of door een misschien wat aparte woordkeuze juist het gevoel oproepen dat we zo graag delen. Een gevoel van ontreddering vanwege de leegte, het gemis aan iets of iemand. 

We hebben er bewust voor gekozen de bijdrage te beperken tot gedichten, verhalen of muziek. Er is geen gelegenheid tot andere uitingen, zoals dans, theater, massage of het aanbieden van kosteloze tandheelkundige behandelingen.

Iedereen die in de regio Arnhem een dierbare heeft verloren, is binnenkort van harte welkom op de herinneringsbijeenkomst.

Uit ervaring weten we dat het voor sommigen niet eenvoudig is om na een dergelijke bijeenkomst de draad van het leven weer op te pakken. 

Weet dan, dat er een keuze kan worden gemaakt. Deze deur staat voor ons altijd open en indien u goed verzekerd bent, zadelt u uw nabestaanden niet op met onnodige kosten. 

No comments:

Post a Comment