Saturday, August 1, 2015

Oud papier met Bluetooth

Hoe vaak sta je niet oud papier weg te gooien juist als je telefoon gaat. Je hoort hem rinkelen in je broekzak maar juist als je oud papier in de gemeenteklep werpt heb je geen hand vrij en je zult de eerste niet zijn die na het gesprek uit een automatisme je telefoon in de container mikt en een stuk karton terug in je broekzak stopt.

Zwarte Bluetooth ontvanger/luidspreker op papierbak van de gemeente
Er is zojuist een proef gestart met een Bluetooth ontvanger. Kom je bij de papierbak dan legt je telefoon contact met de ontvanger en gaat je telefoon over, dan hoef je maar op de groene knop te drukken en het gesprek is tot stand gekomen. Je kunt het gesprek ook aannemen door hard JA te roepen, maar dat werkt nog niet vlekkeloos dus daar wordt ook nog geen ruchtbaarheid aan gegeven.

Een nadeel kan zijn dat je conversatie op vrij fors volume wordt versterkt, maar ook dat is te dimmen en het is de bedoeling dat de parkeerwachten de Bluetooth ontvangers op hun laatste ronde meenemen zodat deze in de nacht niet beschikbaar zullen zijn.

In de ochtend worden de ontvangers dan weer bevestigd. Dit gaat vrij makkelijk omdat deze zich magnetisch hechten aan de metalen papierbewaarders.

[Naschrift redactie: ons bereikt zojuist het bericht dat bij de eerste proefopstelling de ontvanger kort na ingebruikname is meegenomen door een passant. Mogelijk is de start van dit project onvoldoende gecommuniceerd naar de bewoners toe en is de doelstelling niet juist begrepen. Ook kunnen taalproblemen een rol hebben gespeeld. De accu van de papiercommunicator was volledig opgeladen, zo is voor aanvang van de proef nog vastgesteld. Dit resultaat zal worden teruggekoppeld en meegenomen bij de insteek van de aanvraag voor een vervolgtraject, in samenspraak met de buurtregisseurs. Bij de verdere uitrol en het opschalen zal hierop worden ingespeeld.]

No comments:

Post a Comment