Wednesday, July 8, 2015

Gedragscode Voordelta

Resten van vuurtoren
Aan de Zwartelaan in Oostvoorne vind ik, vlakbij de overblijfselen van een eeuwenoude vuurtoren, de Vooraankondiging workshop Gedragscode Beheerplan Voordelta. Het is een mailbericht van Hans Lammers van Rijkswaterstaat aan een reeks van betrokkenen met mooie Nederlandse namen als Arie Kreuk, Weergors, Vreugdenhil en de Wetlandwacht.

Een van hen heeft de mail uitgeprint om het tijdens de middagpauze op z'n gemak te gaan lezen. Is op de fiets gestapt, boterhammetje en mail in de fietstassen, maar ergens langs de Zwartlaan is er een windhoos gekomen en terug in de fietsenstalling van het kantoor bleken de boterhammen doorweekt en de mail was weggewaaid.

Ik ben benieuwd wat het is, een Gedragscode Beheerplan Voordelta. Moet er een gebied rond de Deltawerken worden beheerd en gaan de beleidsmakers een bepaalde gedragscode ontwikkelen, een handelwijze, een manier van groeten, zodat je al wandelend langs de dijk op inspectie direct ziet wie een toerist is en wie daar net als jij voor zijn werk beherend bezig is?

Een en ander is uit de doeken gedaan op Lokatie Stellendam, het kantoor van Rijkswaterstaat op de Haringvlietdam, tussen 9:30 en 15:00 uur op 26 mei jongstleden, zo lees ik. Prachtige namen van locaties, je kunt je er de architectuur zo bij voor de geest halen. Strenge gebouwen waar een ingenieur aan de leiding gaat, pal op een dam, niet bevreesd voor de elementen.

"De wens om te komen tot een Gedragscode Voordelta is opgenomen in het u reeds bekende concept Beheerplan Voordelta. Onderaan deze mail vindt u de betreffende tekstpassage met betrekking tot gedragscodes uit Beheerplan Voordelta."
Nu weten we nog niks, maar de geadresseerde zouden er reeds mee bekend moeten zijn en wie nog maar net in functie is kan de betreffende passage opzoeken, dan scheelt dan straks weer onnozele vragenstellerij.

"Eind van deze maand ontvangt u nadere informatie in een mail, waarna u zich definitief kunt opgeven."
Helaas heeft Arie Kreuk die mail met nadere informatie niet uitgeprint, of deze is niet meekomen met de zelfde windvlaag, dus ik mis belangrijke informatie. Het lijkt me wel dat elke geadresseerde zich ook definitief heeft opgegeven. Er staat niet bij dat men daar ook vanaf kan zien. En eenmaal opgegeven betekent ook dat dit definitief is. Je houdt je aan de code want je voelt wel aan wat anders de consequenties zullen zijn. Het Beheerplan Voordelta gaat dan voort zonder jou en je kent de gedragscode niet. Je ligt eruit en als het tij keert, ben je de sigaar.
No comments:

Post a Comment