Wednesday, February 4, 2015

Onlosmakelijk bij de apotheek

Een poosje geleden schreef ik over vreemd gesprek in mijn apotheek, nu sta ik me te verbazen in de apotheek waar mijn oude moeder haar pillenvoorraad vandaan haalt.

Apothekers houden enorm van computers. Ze investeren geweldig graag enorme bedragen aan automatisering en lopen daar dan ook mee te koop, zelfs als de grote verbetering van het nieuwste en fijnste systeem betekent dat iedereen langer moet wachten:

We hebben weer wat nieuws dus u moet langer wachten! Geef aan het kankerfonds, Dank U Wel!
Hoe zou het komen dat dit gewoon wordt gedaan zonder dat de zaak kort en klein wordt geslagen door klanten die het nu echt niet langer kunnen verkroppen?

Stel je voor dat ze zoiets bij de HEMA zouden doen. Een bord, met collectebus tegen multiple sclerose, en daarop in mooie letters het bericht dat er een nieuw en verbeterd computersysteem is aangekocht en dat mensen nu langer zullen moeten wachten. Achter de kassa staan dan de dames van de HEMA ernstig met elkaar te roezemoezen. Af en toe gaat er een met een beetje verstrooide blik een klant helpen maar je voelt aan alles dat ze het erg spijtig vindt nu een deel van het gesprek onder elkaar te moeten mislopen alleen maar omdat iemand zo nodig een reiswekker en drie theedoeken wil hebben.  Dat zou toch geen uur kunnen worden volgehouden?

Maar een apotheker kan het doen, en er nog trots op zijn ook.

Op diverse plekken hangen grote beeldschermen waarop informatie wordt vertoond die steeds wisselt. Er is zoveel mede te delen dat een opschrijf bord daar voor te klein zou zijn.

De apotheek verwerkt steeds minder klanten maar tuigt de winkel wel op alsof het Schiphol is, een internationale luchthaven waar immense massa's mensen in en uit gaan die allemaal op grote schermen van informatie moeten worden voorzien.

Ik ben een van drie klanten, er zijn minstens vier balies waarvan twee voor de apothekers, een voor de huisarts die er ook zit en nog een, ik heb niet gekeken wie daarachter zou kunnen zitten. Het is geen enkel probleem dat ik een poosje moet wachten tot ik word opgeroepen.

Onlosmakelijk verbonden zorg
Een van de mededelingen is dat mijn zorgverzekeraar hier zorg heeft "ingekocht". Daar kijk ik van op. Wat is er verkocht? Uitleg! Je mag nu, als je de bijsluiter van een nieuw medicijn niet helemaal in de smiezen hebt, de EERSTE KEER om uitleg vragen. Niet blijven zeuren, dus bij een herhaalrecept niet opnieuw aankomen met vlekjes op je lever die misschien door de pillen kunnen komen, nee deze zorg is voor ons ingekocht en is ONLOSMAKELIJK verbonden met de eerste levering. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken want telkens blijkt weer dat iemand dit niet heeft gelezen op onze grote duidelijke Schipholborden waarvoor we juist een nieuw systeem hebben gekocht waardoor langere wachttijden ervoor zorgen dat mensen meer tijd hebben om onze mededelingen te lezen.

Uiteindelijk word ik heel vriendelijk te woord gestaan door een vrouw die een droog kuchje heeft.

Thuis heeft ze daar geen last van, alleen op het werk, ze vermoed dat het iets is in de luchtfilters van het klimaatsysteem in de apotheek. Er komt wel regelmatig iemand naar kijken, maar niemand weet wat er dan precies wordt gedaan en wat er misschien anders zou moeten.

Als het chronisch wordt zijn er wel medicijnen voor.


No comments:

Post a Comment